Volgen:

Neem direct contact op >

Ramon Lambert biedt als externe vertrouwenspersoon een onafhankelijk luisterend oor aan alle personen binnen een bedrijf, organisatie of (sport)vereniging die zich om welke reden dan ook niet veilig voelen op de plek waar ze werken of sporten. Daarnaast ondersteunt Ramon organisaties bij het nemen van amplitieve en preventieve maatregelen om ongewenste omgangsvormen en misstanden tegen te gaan.

Het belang van een vertrouwenspersoon Iedereen heeft recht op een (sociaal) veilige werkomgeving. Maar lang niet altijd is dat het geval. 10% van de werknemers ervaart discriminatie, 11% wordt geïntimideerd of bedreigd en 26% heeft een conflict op het werk (Bron: NEA 2022, TNO & CBS). Als werkgever of bestuurder van een vereniging heb je de verantwoordelijkheid om hier beleid op te voeren. Onder andere door medewerkers laagdrempelig toegang te bieden tot een vertrouwenspersoon.


Een wetsvoorstel om een vertrouwenspersoon verplicht te stellen voor bedrijven vanaf 10 medewerkers, is in mei 2023 aangenomen. Dit is dus het juiste moment om een (externe) vertrouwenspersoon in te schakelen.


Wat doet De Vitale Vertrouwenspersoon als vertrouwenspersoon?

De Vitale Vertrouwenspersoon – Ramon Lambert – is een LVV-registervertrouwenspersoon die bedrijven, organisaties en (sport)verenigingen ondersteunt bij het creëren van een sociaal veilige werk- of sportomgeving. Als onafhankelijke vertrouwenspersoon is hij het aanspreekpunt voor elke medewerker binnen een organisatie die te maken heeft met ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen.

Bij integriteit gaat het om gedragingen of gebeurtenissen met:

  • (Potentieel) gevaar voor de integere uitoefening van het bedrijf
  • Maatschappelijke impact/schending wettelijk voorschrift
  • Gevaar voor volksgezondheid, veiligheid of milieu
  • Inbreuk op EU-recht

Werkwijze De Vitale Vertrouwenspersoon

Vertrouwelijkheid

Alle meldingen bij een vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Ook voor de werkgever of bestuurder. De werkgever ontvangt jaarlijks een rapportage waarin inzage wordt gegeven in het aantal en type meldingen, zonder daarbij in te gaan op individuele meldingen. De medewerker kan er dus zeker van zijn dat zijn melding vertrouwelijk wordt behandeld. Een belangrijke uitzondering: indien sprake is van een ernstig strafbaar feit, kan de vertrouwelijkheid doorbroken worden. Hiervoor geldt een strikt protocol.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Een externe vertrouwenspersoon is objectief en heeft geen (machts)relatie of emotionele band met de mensen binnen een organisatie. Hierdoor wordt het voor een medewerker mogelijk laagdrempelig een melding te maken van een onveilige werksituatie of integriteitskwestie. Ramon zorgt ervoor dat hij als De Vitale Vertrouwenspersoon op verschillende manieren zichtbaar is binnen het bedrijf, zodat medewerkers weten wie hij is en waar ze terechtkunnen.

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)

Ramon Lambert is LVV-registervertrouwenspersoon (certificaatnummer VP-803). Dat wil zeggen dat hij zich houdt aan de ‘Gedragscode LVV-registervertrouwenspersonen’ en regelmatig (bij- en na)scholing volgt om geaccrediteerd te blijven. Daarnaast werkt hij samen met andere LVV-registervertrouwenspersonen om continuïteit en bereikbaarheid 24/7 te garanderen.

Een vitale en sociaal veilige werkomgeving

Voorkomen is beter dan genezen, zeker als het gaat om problemen op de werkvloer. Als De Vitale Vertrouwenspersoon ondersteunt Ramon daarom niet alleen bij het oplossen van problemen op het gebied van sociale veiligheid, maar ook bij het creëren van een positief en gezond werk- of sportklimaat zodat ongewenste omgangsvormen en misstanden worden tegengegaan. Lees meer over De Vitale Vertrouwenspersoon als vitaliteitsadviseur voor jouw organisatie

Voor wie is De Vitale Vertrouwenspersoon?

Een vitale en sociaal veilige werkomgeving is belangrijker dan ooit. De Vitale Vertrouwenspersoon is er voor bedrijven, organisaties en (sport)verenigingen die op een positieve manier aan de slag willen gaan met het creëren van een vitaal en sociaal veilig werk- of sportklimaat. Of je nu één medewerker hebt of 250, Ramon Lambert staat klaar met een luisterend oor en advies voor jou en je medewerker(s).

Wil je meer informatie over wat De Vitale Vertrouwenspersoon kan doen voor jouw organisatie op het gebied van vitaliteit en sociale veiligheid? Neem vrijblijvend contact op met Ramon Lambert.

Aanbod

Vitaliteit

Zonder vitaliteit, geen continuïteit. Positieve energie op de werkvloer zorgt voor betere prestaties, minder verzuim en minder verloop. De Vitale Vertrouwenspersoon inspireert teams en individuen het beste uit zichzelf en elkaar naar boven te halen.

Lees meer

Sociale Veiligheid

Ramon Lambert biedt als externe vertrouwenspersoon een onafhankelijk luisterend oor aan alle personen binnen een bedrijf, organisatie of (sport)vereniging die zich om welke reden dan ook niet veilig voelen op de plek waar ze werken of sporten.

Lees meer

Contact

Wil je meer weten of contact opnemen met Ramon Lambert dan kan dat hier:

Lees meer

Wil je meer weten of contact opnemen met Ramon Lambert dan kan dat hier: